" Rodes cansades, veus del meu poble.
Llenya, herba d´olives,els bocois on ressonen futurs herois incògnits."

 

El patrimoni com a recurs i valor

Fàbrica de l'InfernCal adoptar una visió àmplia del patrimoni i del reconeixement del patrimoni rural com a recurs turístic i motor del desenvolupament sostenible, ja que pareix ser que s’està assistint a una progressiva conscienciació del valor patrimonial de les infraestructures territorials de caràcter històric que vertebren el camp i la muntanya.

El patrimoni no només s’hereta, sinó que en ser assumit com a tal per els qui el fan servir i ho disfruten, constitueix un recurs cultural, social i econòmic i donades les seues característiques especials de gran contingut històric i simbòlic, ha de ser posat en valor sempre baix principis basats en el respecte a les seues característiques. Com potencial recurs econòmic, s’ha d’assumir la responsabilitat de millorar i incrementar-lo de manera que és fonamental una adequada administració i, en tant recurs social, li reclama a les diferents disciplines diferents formes d’actuar.

Cava de Benicadell

En l’estudi del patrimoni cobra, llavors, una especial importància el coneixement adequat dels recursos no només com un inventari de béns culturals, sinó com una interpretació global i interrelacionada dels mateixos. Per tant, cal “interrogar” a aquest objecte cultural per descobrir els seus misteris, preguntar-li com va viure, a qui va servir, quin era el seu lloc en els usos de la societat en què va estar integrat, quin era l’esperit del temps en què va ser realitzat o pensat, etc.

El patrimoni com a recurs apareix fortament vinculat a la gestió del medi ambient urbà i natural de la ciutat. La relació entre tots dos permet parlar de desenvolupament sostenible en l’ús dels seus recursos i en la distribució social i territorial dels beneficis econòmics, socials i culturals. El patrimoni és sens dubte un recurs potencial de primer ordre en la planificació territorial i constitueix un bon punt de partida i un pilar bàsic des del qual es pot valorar i entendre la seva preservació i gestió.

 

Deixa un comentari

*