" Rodes cansades, veus del meu poble.
Llenya, herba d´olives,els bocois on ressonen futurs herois incògnits."

 

Espart

Espart

És una planta que té una gran aplicació com a matèria tèxtil per a la fabricació de cordes, cabassos, estores, sola de calçat, paper, etc.

Arribat des de l’Orient Pròxim, l’espart és hui present a la pràctica totalitat de les nostres terres. L’ús d’aquesta fibra ha estat present com a mínim des de l’època romana fins ben entrada la dècada dels seixanta, amb l’aparició dels plàstics. El conreu de l’espart va constituir una font de riquesa a les terres més àrides i menys productives.

Amb un creixement molt lent al llarg del primer any, passat el tercer s’accelera, obtenint espart útil al cinqué any i la seua vida productiva pot arribar fins als cinquanta anys. Es tracta d’una planta de continu desenvolupament vegetatiu, encara que és a la primavera i la tardor, amb les pluges, quan presenta una major activitat.

Prova de la gran importància de l’espart i la seua transformació són els molts topònims que tenen com a font aquesta planta i la seua manufactura. L’Amerador al Campello (amerar significa mullar l’espart de manera que el líquid penetre completament i d’aquesta manera absorbisca la major quantitat de líquid possible, mentres que l’amerador es la bassa amb aigua on s’amera l’espart), el Plà de l’Espartar a Alacant, l’illot de s’Espartar a Eivissa o la platja de s’Amarador a Mallorca, són testimoni.

 

Deixa un comentari

*